Styrelsen

Styrelse i Nyköpings Konstförening 2022

www.nykopingskonstforening.nu
Organisationsnr. 81 90 00-8766
Bankgiro 634-4196

Anne-Marie Norén Offerman, ordförande 
ami@offerman.se

Lisbeth Ifwarsson, sekreterare
ifwarsson@gmail.com

Gunnar Engström, kassör
g.engstrom@bahnhof.se
g.engstrom@telia.com              

Agneta Emilson
agneta.emilsons@gmail.com

Agneta Åhl
agnetaahl@telia.com

Carin Hellberg
carinhellbergs@gmail.com

Ria Roes Schwartz 
ria.roes@gmail.com

Helga Warnström
helga.arnadottir@warnstrom.se

Susanne Öjert
susanne@ojertklang.se