Konstcirkeln

Vill du gå med i konstcirkeln?

Vi är en grupp konstintresserade som möts en gång i månaden i Studiefrämjandets lokaler på Brunnsgatan i Nyköping. Vi diskuterar konst i alla former och ofta berättar någon lite mer om någon konstnär de själva valt. Intressant, lärorikt och spännande.

Avgiftsfritt.

Ännu en konstcirkel i Nyköpings konstförening regi kommer att starta hösten 2023.

Den redan befintliga cirkeln som har cirka 15 deltagare fortsätter som vanligt.

Kontakta Carin Hellberg så får du veta mer:
076-241 55 14