Om föreningen

OM FÖRENINGEN

Nyköpings Konstförening är en ideell förening för såväl gammal som ung. Dess syfte är att ge likasinnade en möjlighet att träffas och öka sin kunskap om konst samt stödja konstnärlig verksamhet. I detta syfte ordnar föreningen utställningar och föredrag, genomför konstcirklar och arrangerar resor inom och utom landet.

Föreningen ordnar varje år ett konstlotteri för medlemmarna. Konstverken väljs ut av föreningens kunniga inköpsnämnd som försöker, med bibehållna estetiska krav, att tillfredsställa olika smakriktningar och därmed stödja svenska och speciellt sörmländska konstnärer och konsthantverkare.

Medlemsavgiften är f n 300:- per år och där ingår en lott i konstlotteriet.

Då du betalar årets avgift är du med i  utlottningen som sker året därpå.

Avgiften betalas till föreningens bankgiro 634-4196.  Kom ihåg att bifoga uppgifter om namn, telefonnummer, adress och mailadress.

Uppgifterna kan mailas till info@nykopingskonstforening.nu