OM FÖRENINGEN

Nyköpings Konstförening är en ideell förening för såväl gammal som ung. Dess syfte är att ge likasinnade en möjlighet att träffas och öka sin kunskap om konst samt stödja konstnärlig verksamhet. I detta syfte ordnar föreningen utställningar och föredrag, genomför konstcirklar och arrangerar resor inom och utom landet.

Föreningen ordnar varje år ett konstlotteri för medlemmarna. Konstverken väljs ut av föreningens kunniga inköpsnämnd som försöker, med bibehållna estetiska krav, att tillfredsställa olika smakriktningar och därmed stödja svenska och speciellt sörmländska konstnärer och konsthantverkare.

Medlemsavgiften är f n 250:- per år och där ingår en lott i konstlotteriet.

Betalar du för år 2017 så är du med på årets utlottning som sker på årsmötet i början av 2018. Betalar du för 2018 så är du med på utlottningen för 2018 som sker i början på 2019. Oavsett vilket du gör så får du årets medlemsrabatter under på evenemang under resten av år 2017.

Avgiften betalas till föreningens bankgiro 634-4196, alt. swish 1233037777.  Kom ihåg att bifoga uppgifter om namn, telefonnummer, adress och, om möjligt, mailadress.

Uppgifterna kan mailas till info@nykopingskonstforening.nu