SÖRMLANDSSALONGEN 2020
7 november 2020 – 17 januari 2021 Sörmlands Museum, Nyköping

Digital invigning och rundvandring

Då den publika museiverksamheten är pausad kan du ta del av Sörmlandssalongen genom nedan digitala rundvandring

Alla konstnärer i Sörmland välkomnas att lämna in sina verk för bedömning att ställas ut på årets Sörmlandssalong i höst. Nyköpings konstförening arrangerar Sörmlandssalongen 2020 i samarbete med Sörmlands Museum med invigning den 7 november.

Salongen, som är den 56:e i ordningen, kommer att väljas ut av en jury bestående av författaren och konstvetaren Tom Sandqvist, styrelseledamot i konstföreningen, curator Joanna Nordin på Sörmlands Museum och en representant för Konstnärernas Riksorganisation KRO.

– Alla konstnärer, både professionella konstnärer och sådana som skapar på sin fritid, är välkomna att lämna in sina verk, berättar konstföreningens ordförande Agneta Åhl. Som sörmländsk konstnär räknas den som är fast bosatt och verksam inom landskapet Sörmland, alltså även de delar som ligger i Stockholms län, med undantag av Stockholms kommun, Nacka och Huddinge.

Salongen avser alla konstnärliga tekniker. Juryn äger rätt att välja ut arbeten även i andra tekniker än de traditionella, till exempel video eller installationer. Verken får inte vara tidigare utställda på Sörmlandssalongen och får inte heller vara äldre än tre år. Alla utställda verk skall vara till salu.

Sista inlämningsdatum var den 1 september.

Vidare upplysningar lämnas av arrangören:
Ordf. Agneta Åhl, agnetaahl@telia.com, tel. 070 614 28 06

för information om Sörmlands museum:
Curator Joanna Nordin, Joanna.Nordin@regionsormland.se,
tel. 072 142 69 37


Allmänt:

Som sörmländsk konstnär räknas den som är fast bosatt och verksam inom landskapet Sörmland, alltså även de delar som ligger i Stockholms län, med undantag av Stockholms kommun, Nacka och Huddinge. Behöver konstnärens egenskap av sörmlänning särskild motivering, görs denna på den digitala anmälningsblanketten på föreningens hemsida.

Salongen avser alla konstnärliga tekniker. Juryn äger rätt att välja ut arbeten även i andra tekniker än de traditionella, till exempel video eller installationer. Verken får inte vara tidigare utställda på Sörmlandssalongen och får inte heller vara äldre än tre år. Alla utställda verk skall vara till salu.

Varje deltagare skall lämna in ett bildunderlag på högst 3 verk för bedömning. Undantag är större installationer, för vilka kan lämnas färre förslag. Alla förslag måste lämnas in via portalen på föreningens hemsida, där detaljerade anvisningar ges för bildupplösning och format. I undantagsfall skickas ifylld blankett och bildunderlag till följande adress:

Agneta Åhl
NYKÖPINGS KONSTFÖRENING
Tennisvägen 42
611 68 Nyköping

Anmälningsavgiften på 300 kronor sätts in på bankgiro 634-4196 märkt med Sörmlandssalongen. Insända anmälningar och bildunderlag samt anmälningsavgiften skall vara föreningen tillhanda senast den 1 september 2020.
Antagna konstverk skall lämnas in tillsammans med inlämningsblanketten med uppgifter om konstnärens namn och konstverkets titel, det vill säga samma uppgifter som angetts på anmälningsblanketten.

Antagna verk skall lämnas in till Sörmlands Museum under museets öppethållningstider under perioden fredagen den 16 – söndagen den 18 oktober. Emballaget lämnas inte kvar – återlämnade verk vid utställningens slut emballeras på museets försorg och återlämnas 1 – 3 februari 2021.

Museets adress är:
Besöksadress: Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.
Postadress: Sörmlands museum, Box 314, 611 26 Nyköping.

Samtliga inlämnade konstverk skall vara monterade och fullständigt iordningsställda för hängning. Arrangören äger rätt att ändra monteringen i samråd med konstnären.

Till utställningen antagna verk får inte av någon anledning tas bort från utställningen under utställningsperioden.
Katalog kommer att tryckas. I denna upptas förutom bilder även utställarens namn, födelseår, konstverkets titel, teknik och pris. Dessa uppgifter måste anges på anmälningsblanketten.
Vid försäljning tar konstföreningen ut en provision på 20 % av bruttoförsäljningspriset/katalogpriset. Konstnären erhåller 70 % medan museet tar ut en provision på 10 %. Kontouppgifter måste anges på anmälningsblanketten.
Fraktkostnader och försäkring under transport till och från utställningslokalen betalas av konstnären. Konstverk som eventuellt skickas till arrangören skall insändas med fullt betald frakt.

Arrangören hanterar i samråd med Sörmlands Museum alla personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR. Genom att lämna in anmälningsblanketten och bildmaterial ger konstnären arrangören rätt att publicera dessa uppgifter och bilder på hemsidan och i katalogen.

Pdf Allmän information

Nu är anmälan stängd.

Tack till: