Sörmlandssalongen

Sörmlandssalongen anordnades första gången 1960 av Eskilstunas Konstförening. Därefter alternerade ansvaret mellan Eskilstuna Konstförening (numera Västra Sörmlands Konstförening) vilket innebar att respektive konstförening ansvarade för utställningen vart fjärde år.

Att ansvara för Sörmlandssalongen innebär ett stort arbete. Ett gott samarbete mellan lokala föreningar och regionala / kommunala företrädare är viktigt. Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, distrikt Sörmland ser som sin uppgift att stödja de lokala föreningarna som arrangerar Sörmlandssalongen men också att samordna verksamheten, vilket nu har skett enligt följande: 

2022 anordnar Vingåkersbygdens Konstförening Sörmlandssalongen

2023 är det Västra Sörmlands Konstförening som står som värd

2024 Eskilstuna Konstförening

2025 Västra Sörmlands Konstförening 

2026 Nyköpings Konstförening

Kulturen och däribland konsten är viktig för regionen och distriktsstyrelsen Sörmland är angelägen om att Sörmlandssalongen anordnas på ett professionellt sätt för att bibehålla sitt goda rykte.