Sörmlandssalongen

Sörmlandssalongen

Sörmlandssalongen anordnades första gången 1960 av Eskilstuna Konstförening. Därefter alternerade ansvaret mellan Eskilstuna Konstförening, Nyköpings konstförening, Södertälje Konstförening samt Katrineholms Konstförening (numera Västra Sörmlands Konstförening) vilket innebar att respektive konstförening ansvarade för utställningen vart fjärde år.

Salongen pågick utan uppehåll varje år fram till 2011. Därefter har det av olika anledningar varit kortare eller längre uppehåll.

Nyköpings konstförening anordnade Sörmlandssalongen 2020 och det blev ett lyckat samarbete mellan konstföreningen och Sörmlands Museum. Invigningen blev dock digital på grund av pandemin och salongen visades för allmänheten i endast tre veckor. Trots detta blev utställningen mycket välbesökt.

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, distrikt Sörmland ser som sin uppgift att stödja de lokala föreningar som arrangerar Sörmlandssalongen men också att samordna verksamheten, vilket nu har skett enligt följande:

2022 anordnar Vingåkersbygdens Konstförening Sörmlandssalongen

2023 är det Västra Sörmlands Konstförening som står som värd

2024 Eskilstuna Konstförening

2025 Västra Sörmlands Konstförening 

2026 Nyköpings Konstförening