Vinster i årets medlemslotteri

1. Kirsti Wallén
2. Katharina Josefsson
3. Olle Lindberg
4. Magnus Arbell
5. Marianne Brodén
6. Ulla Persson
7. Birgitta Dillner
8. Linnea Gustavsson
9. Görel Michaelsson
10. Anita Schren
11. Åsa Johnsson
12. Marianne Andersson
13. Ulf Zettersten
14. Kristina Björkdahl
15. Per Christoffersson
16. Cecilia Berg
17. Eva Asthage
18. Maria Sverke

 

Vinnarna kontaktas brevledes med bifogade foto på konstverken.

All konst finns utställd i NK-villan den 5 mars 2023 från klockan 13.00. Klockan 14.00 börjar årsmötet och därefter väljer vinnarna konstverk i turordning.

Grattis till vinsten!
Styrelsen