Årsmöte

Årsmötet kommer att äga rum den 6 mars 2022 klockan 14.00 på NK-villan. När stämmoförhandlingarna klarats av kommer konstkuratorn Kalinka Ussing att tala kring temat kvinnligt konstnärsskap. Då kommer vi också att ha det efterlängtade konstlotteriet. Kallelse skickas ut i särskild ordning.

Se inbjudan till årsmötet