Årsmöte

På grund av rådande pandemi så har styrelsen beslutat att detta år 2021 genomföra årsmötet per mail men även med brevutskick (till dem som ej nås per mail) Årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut under maj månad.

Hur går du som medlem tillväga när du får mailet/brevet med årsmöteshandlingarna?

I årsmöteshandlingarna kommer du att kunna se valberedningens förslag på val av styrelse och val av revisorer. Där finns även val av valberedning. Om du samtycker till liggande förslag så godkänner du genom att svara ok på mail/brev. Uteblivet svar räknas som godkännande av årsmötet.

Svar som inkommer före den 24 juni kl 24.00 kommer att beaktas.                  

Svar sänds till Agneta Åhl: agnetaahl@telia.com eller mobil 070 614 28 06

Alla medlemmar ansvarar för att rätt mail och bostadsadress är inrapporterad till medlemsansvarig g.engstrom@bahnhof.se

Nedan kan du se handlingarna:

 

Årsredovisning 2020

Budget 2021

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Stipendiefond årsredovisning

Valberedningens förslag till styrelse 2021

 

Med vänlig hälsning och hopp om ljusare tider!

Nyköping den 21 maj 2021

Styrelsen Nyköpings Konstförening