Årsmöte

Årsmötet kommer att äga rum den 6 mars 2022 klockan 14.00 på NK-villan. När stämmoförhandlingarna klarats av kommer konstkuratorn Kalinka Ussing att tala kring temat kvinnligt konstnärsskap. Då kommer vi också att ha det efterlängtade konstlotteriet. Kallelse skickas ut i särskild ordning.


Årsmötet 2021 se nedan  

Alla medlemmar ansvarar för att rätt mail och bostadsadress är inrapporterad till medlemsansvarig g.engstrom@bahnhof.se

Nedan kan du se handlingarna:

Årsredovisning 2020

Budget 2021

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Stipendiefond årsredovisning

Valberedningens förslag till styrelse 2021

Med vänlig hälsning och hopp om ljusare tider!

Nyköping den 21 maj 2021

Styrelsen Nyköpings Konstförening