Inlämning av verk

Inlämning
Sörmlands Museum

Antagna konstverk skall lämnas in tillsammans med inlämningsblanketten med uppgifter om konstnärens namn och konstverkets titel, det vill säga samma uppgifter som angetts på anmälningsblanketten.

Inlämningsblankett

Antagna verk skall lämnas in till Sörmlands Museum under museets öppethållningstider under perioden fredagen den 16 – söndagen den 18 oktober. Emballaget lämnas inte kvar – återlämnade verk vid utställningens slut emballeras på museets försorg och återlämnas 1 – 3 februari 2021.

Museets adress är:
Besöksadress: Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.
Postadress: Sörmlands museum, Box 314, 611 26 Nyköping.