Anmälan

  Välkommen med din anmälan till Sörmlandssalongen

  Allmänt om deltagande

  Som sörmländsk konstnär räknas den som är fast bosatt och verksam inom landskapet Sörmland, alltså även de delar som ligger i Stockholms län, med undantag av Stockholms kommun, Nacka och Huddinge. Behöver konstnärens egenskap av sörmlänning särskild motivering, görs denna på den digitala anmälningsblanketten.

  Salongen avser alla konstnärliga tekniker. Juryn äger rätt att välja ut arbeten även i andra tekniker än de traditionella, till exempel video eller installationer. Verken får inte vara tidigare utställda på Sörmlandssalongen och får inte heller vara äldre än tre år. Alla utställda verk skall vara till salu.

  Anmälningsavgiften på 300 kronor sätts in på bankgiro 634-4196 märkt med Sörmlandssalongen. Insända anmälningar och bildunderlag samt anmälningsavgiften skall vara föreningen tillhanda senast den 1 september 2020.

  Fyll i formuläret nedan

  Dina konstverk

  Varje deltagare skall lämna in ett bildunderlag på högst 3 verk för bedömning. Undantag är större installationer, för vilka kan lämnas färre förslag. Alltså enligt följande:

  › Max 3 verk per person och anmälan.

  › Döp ej dina konstverk/bilder till ditt namn. Filerna får ej innehålla någon information som gör att de kan kopplas till dig.

  › Bilderna ska vara högupplösta med en maxstorlek på 6MB per bild.

  Antagna konstverk skall vid inlämnandet ha uppgifter om konstnärens namn och konstverkets titel, det vill säga samma uppgifter som angetts via anmälningsformuläret.

  Vid försäljning tar konstföreningen ut en provision på 20 % av bruttoförsäljningspriset/katalogpriset. Konstnären erhåller 70 % medan museet tar ut en provision på 10 %. Kontouppgifter måste anges på anmälningsblanketten.

  Konstverk 1

  Konstverk 2

  Konstverk 3

  Du kan läsa mer information om deltagandet här: Info om Sörmlandssalongen 2020